I ngy rong, you do you go lala, Go v, you! You will see la? U gip, trong bit suy ngh anh bit ch tay em mc c s! Yu xanh sinh cha tng suy ngh, ngay, suy, ngh, chng, bao, nhiu, sau, ngm, em, nh, ri lng ngi, cha, l v, you ba ch, qu chng, you ng, l, v, lu Dng Square g. I ch cn ln n cho bit suy dinh dng v, lu ri, l, l, ng thm trong, gia nh bit suy ngh. I I love you See you soon. As I hear you use the Temple Of Your USB. U vng trng cm chu, l, lu, ra, loa, kim lun ra y, i ngy cha, l, v, Yoo, l, qu chng, you ng la ln, v lu, you xa, qu g, l, thng, nh, qu, xa, x; l, u gia men; trong tim suy, ngh sa ny; rt; L sao yu, sao yu nhau Chng ngoan suy ngh anh, i suy ngh chiu cao nh sau Nhng khng nhiu ri, dng, ngi, cha, l v, you qu chng, you, l, l, v, lu view; qu g, i c n nh trong bit xinh v.

https://www.youtube.com/watch?v=unRkt8EBLKg