Sau, u phng lun tm tng t nh, iPhone 4 iPhone 5 mn hnh, ny l, mn, hnh, vung, nh, iPad, bluetooth, ci, my ny s; dng Chip, Helio, mt818, 3 RAM 4 b, nh 128 trn hai bt, t th, n s, dng b, nh, youh, ufs, th, Cht ny ch Email, c5.0, thi, 2.1 hoc tc s, chm hn, nn, chic, ch s, bt, my ny ng nhp, Wave, we.com, Hin, ti th, hy chu vi, ny rt hay mt ci, l, n, hng, vi, Trung, Quc, ging, nh, mt s, m nh, quyn, sch, lt Hoc l g y C B, tht th hin ti mi y s, bn ton, cu, nn, l, con b, phn bt, thit k, v, thng, hiu y; u ting, Anh ht ch, khng phi l mt na ting, Anh gi, ci, chung, nh, thi, xa, thi, xa, n; L n chui sc mt ci tn la Trung, Quc th by gi, n ch, nm ting, Anh, khng, kh, l, tin, cho, cho, cc bn, no m rt k, K, Trung, Quc, Ok, v, cn nguyn khi, rt, p, Ni, chung, l, mc d, Cu, hnh, n, gim, Nh mt cht, so vi, chic Ipad, t, th, nhng m ci b; li th ci mn, hnh, n s, p, hn, mn, hnh, 11, ln to hn ci mn, hnh 10.1 th mnh s b, ci ny mn hnh to hn thit, k, p, hn, n khng, ging, Nh trc hai pht trn, my chi game th trc, ny n, thin v, Nghe ca, nhc, ok, Cc bn, thy phim, ra, rt, l, p, nh, mnh c mt chic, bao da ca, chic iPad 1, pro m n gn va lun, ci, cht, hay, vt, Plus ny Hi to hn mt cht, v bn c th nhn thy l, ci vin cnh, trn cnh tri phi rt, l b, mng trn hy di th do camera khi m phn camera ny ci cng taishi, nn, l, n s, ly hn mt cht m sang cn.

I th n Ci di ny n cng di tng t nh th th ra hai ci g nh th, ny th mnh xin m cm chn tay on theo kiu cm ngang, ny rt, tin, mnh s, khng, b, bm nhm, vo th mng, ny khi ci, t Chic, my ny kh nng cp th, Ni, chung, n tng, n tng vi, kiu thit k, vung vc, nh th, ny tuy nhin th, cm tay, hi m mt cht, a wi fi em, ang 4 ri T nhin by gi mt s, my dng nm su ht. Lm b, ny ra mt chic, my tnh bng m ch, yu, l, coi Facebook, ny xem phim, lt web chy, mt s, phn mm th, n, kh, l, ok, I don’t anh qun mt hnh da vo xe, my tnh bng chy, Android Android, th, khi m mi; Bng hoa Rt l, nh gn nh mi tinh nh th, ny th phi khng, p, ng, ca, n kh, l, nhanh khng ging, nh, vui b, phim th tht, bi v, l, ci, t ra, khi, n bung, ra th, vui n s, update n chy, rt nhiu; Ci v li cn n cho anh ngh tra, ci g c rt nh nhng m Tng, mt cch, tm, chua, mn hnh, ny ly, dng rt, p, trong, ny ci gi, tng, ln b, ch ny chc l y ln mt ci, mn hnh, ny Nhng m hy Thuc bi th Ci bn g, l, gim gi, th, n v, rt nhiu, th, V d, nh iPad th, tm 1 ting ngun y cn gt th ci cng sc anh s, th gii, ny tuy, nhin, th, xui, th, lm cc, sc ngay, trn, cng, nh, ny V: ci v, tr bn gc, ny th, mua, n s, nn min c ngun, ang, cng c cc, sc ngun y n bt.

I mt ci cp ni t pha di ny, nn l, n gi, n r, hn tuy nhin th n s, lm n bt, tin, cho, ngi dng khi mnh cm sc, th, mnh, khc m rt, tip em phi tm, sch chic, my ny vung bt, ny khng Ct qut bn, khe, loa, v y hai bn, hay c: u c: ht ch, Huy, qung, co, sc, my nn mng 93, 69 mm 65 mm rt, l, mng, v, khi, bt, mn, t trong, chng, ta, l, xung, nh bn, m tao, nghe y l may ri Ny s tr li vi, cc bn, ci c, hai, n rt, l, chng, ta s, di chuyn, cng, lc, nhiu, mc d, mun loa, ny nhng, mnh, nghe, th, Ch c bn, ny ci, ny, n c; thai. U c, tay ny n, khng Dung t ngy; 16. Video 4k, my ny s, dng mn hnh, phn, gii, rt, l, cao 216, 7x mi li 1.600, t l, gn mt l, ba trn 2173, thy n by gi, n c app YouTube, qun, A v p M Cuc, Tnh, sn bay, nc, ln, n cm n gii Tr th rt l, ngon lnh, t nhin m chc phi mua, bao da cho n; u bi, v lm ci v, nhm ny m ri, pht thi sc, th s, sc tc, tin, lm anh, mong, tnh, thu, tha, ph, o em, anh m thanh ny th n Kh l tt nghe, my tnh bng chy Android ca cc; Hng nh, ch, Hu th, phn m thanh s; ok, Tuy nhin, th, Trng, Nguyn, th, rt, l, l, nh, ch, yu, bt, chng, hn, th b, t lun m mi; cht ny s; dng, loa, n, l To to m k, Ni chung, l y bt, v, xt nghe c mong, cha c th, gii, thch, chi, chi c, cn nu m mun, cht lng m thanh tt, hn nghe qua tai nghe th trn, ny l cht, my n khng c cng tai nghe, 3.

5. V: s dng lun ci cng canxi, ny v; hng nng, khng, cho, ci, tai, nghe y l, khe cm th, nh th mnh s; chc sa ra, xem rt, tic, l, n li khng c tr, mng 4G LTE2 th, nh ci, ny ch, gn, th, nh, thi, Khng th gn, sim c rt, l, ting ci, dao, n ln, 4G th mi, ngi s, tin, thi, ci, ra, mt mua, xng, ngy, no m hay, dng, mng, 4G hng. I vi mnh ch bao gi, mnh, 4G 4G ch dng in thoi, th, ch, ni, tht m nc, p, nh, qung co, my ny th t hn tht, tm, khong, hn, mt triu, ri, l, mt Cu, hnh li U40, Lan 06 enzyme, nh iPad x, nhng, m B: li th kiu dng, rt, p mng, my ngi t cc: em ra, cc bn, Golden Anh, ang, nghe, hai, camera ny internet Chc, c, khong 8. I my ca: anh m cha cng s, anh s, khng nh, quay, mnh, ok, Anh, cha, hnh, dung c khng, n mc ph vt, nh camera trn nm, my chic, my tnh bng chy, Win th n, cha c con like3s mu, hng, phin bn c.

https://www.youtube.com/watch?v=B7BeSxe5mdU