I iPhone ca cc bn camera 48, chm khng y Chng, ti c camera 96 chm benics Khng y l, mn hnh 134 inch pin iPhone bnh thng ch c 4.000 y Chng ti c vin pin 8.600ah trn iPhone, pin yu na i mn hnh tn s, qut 240 Hz ln: u tin, trn mt chic in thoi, iPhone, iPhone view; qu, tt, nn, phi nhc, n hai, ln, mi, tri, nghim, mt m siu, xn, ai cng, phi ngc, nhn; Ok, thi, ni, a anh em th, thi, ch, thc, ra Apple, vn, cha, lm c Ai khng gp nhng m cc php s Trung Quc th, lm c ri y y v c bn mnh na c th, cho, ngi n ti th Apple nn, hc, tp cc, php s, Trung, Quc, Nu, nh, h, mun, lm in thoi, gp Hoc c th, l, Hc tp bn, mnh, ni, th, thi, ch, c th, trong tun va qua th cc, k s mt ci, nhm, rt, l am m cng, ngh bn, Trung, Quc, chnh, thc, ch to ra c mt, chic, iPhone, gp c hnh, dng ging, nh, l, mt chic, Samsung Galaxy J Flip v theo, nh, ci, thng, tin, m, mnh, c, tm, hiu c, th ban! U l h y l, mt ci, sn phm, kt hp, gia nhng, ci linh kin, ca, chic, iPhone 10 iPhone 10 nh v mt chic Motorola Razer y l, mt trong, nhng, ci m mnh, thy kh bt, ng ti v, mnh t hi ti sao h, khng Ly: ci linh kin, ca, Samsung, Galaxy j4, th ci cu, tr li chnh, l, ci khng, cng, nh, l, ci bn, l, ca, chic, 4, th n, khng c, ph hp, cho, lm Ti n hi, dy th, nn, l, h, quyt, nh, la chn, chic, Motorola, Razer C: th thay th cho, ci bn, l, cng, nh, l, ci, ci, khung, ca, chic, iPhone, gp v, kt qu, th, anh, em c th thy kh, l, thnh, cng, ng, khng, V, ci iu, ny n khng, phi l, mt iu d, dng nh, Nhm k s Ny phi mt ti hn 1 nm hn mt nm c th, hon, thnh, chic, iPhone nhp, ca, chng, ta, bi, v, n s, mang li rt, nhiu, nhng, ci, th, thch, cch; u tin, chnh, l, lm th, no c th, gi, c nhiu, linh kin, iPhone, nht C th th thch, th, hai, l, mn, hnh, ci mm, do c, th, gp c v, th thch, cui cng cc, k, quan, trng, chnh, l, chic, iPhone ny c th hot ng c bnh, thng c th, th, ci, phn, trn, ca, chic, iPhone gm, ny IPhone; Philips, ny n s, l, camera trc, v, sau, ny, Cng vi, l vin, pin, cn phn di n s; l, nhng, ci, vi, mch cng, nh b, nh Tuy nhin th nhn ci, my ny rt p, phi ni, tht, vi y l, mt ci, thit k cc Vin tng v mnh ngh rng l, iPhone gp, trong, tng, lai n cng s c cng mt ci form, nh, vy, th, nhng, m v, n p, nn, l, n rt, l, mng, manh, n c rt, nhiu, nhng, ci, im, hn, ch, V d; nh; ci; u Tin l vin pin cc k b cc, k, hiu, lun c th th vin, pin ca, chic iPhone cp, ny n ch c l, 1.

000 mAh m thi c ngha, rng, l, nu nh, anh, em, dng, ci, chic, iPhone ny anh, em c th, sc mt ngy, Phi n 4 5 ln l c bnh thng nhng, ci thiu, st Na ca, ci chic, iPhone p, ny, l, n s, thiu rt, nhiu, tnh, nng, ca, mt chic, iPhone, bnh, thng, khng c, Face ID ny. My th cng mt zin, ny xong ri li cng, khng c market, ny vn vn, v, vn Nhn, chung, khi m, lm ra mt chic, iPhone, ngp, n, p, n n tng th cc; pht s Trung Quc cng phi nh, i kh nhiu th cn. I vi li chic, iPhone c ca bn, mnh, th, n li lm theo concept, m nu, nh anh, em, nh y th, chng ta, tng c mt sn, phm, Android, gp, nh th, ny ri chnh, l, mt chic in thoi, n t, nh, mu g hoc c Th ly: v d, nh l, chic Surface Dual m mnh tng c trn tay, vo nhng, nm, v, trc, v, c bn; th ci, con sch, ny n l, hai chic in thoi; chp, vo vi, nhau, N khng, phi l, mt ci, mn, hnh, ln, nh, l, Ca: Jeff m n s, l hai ci, mn, hnh, tch, ra, nh, th, ny v; pha ng, sau, chng, ta s c mt ci, phn bn, l, c, gia c mt, cch; v; cng s, si bng, bng, dnh, hai, mt Tuy, nhin y cng, l, mt trong; Nhng ci m mnh mun chia s, vi, anh, em, trong, video, ngy hm, nay, v, chng, ta, cng, nhau bn, v, mt ci, vn, chnh, l, bao gi, Bao, gi, th Apple s lm in thoi, gp, ci, cu, hi, ny, l, mt ci, cu, hi, m chng; Ta t ra t cch y kh, lu, Bi, v, thc t th Apple, h, c, rt, nhiu, cch c th, lm mt chic in thoi, gp, v d; u tin; chnh, l, GPS, mt chic in thoi, gp theo, ci, dng, l, v s, ci, kiu, th, hai, Chnh l kiu ca, Zippo 4 l m ra mt ci, mn hnh, rt, l, ln, nh, l, mt chic in thoi Tablet, kiu th, ba ra, chnh, l y nh th, ny kt hp, hai, mn, hnh, vo vi, nhau, ging, nh, l, Surface Dual hay, l, kiu, Th t chng ta c nhng ci sn, phm, v d, nh, l, ca, TCL, mn, hnh theo kiu, un ln, nhn, rt, l, p, gp, vo l, 3, vn, vn v, vn vn, Ni, chung, l, c rt, nhiu, nhng, ci idea, c rt, nhiu, nhng, ci, gi Apple h, lm iPhone nhp, thi, im hin ti th Apple vn, cha, lm c iPhone, gp th, nn, l, nu, nh m anh, em quan, tm, n nhng, mu, iPhone, mi, nht, n t, nh Apple v d, nh, l, iPhone 14 series, th theo, nh, thng, tin, Mnh c thu, thp c Hin ti th iPhone 14 series, ang sn, hng vi, mt s, mu, nht, nh, v, khi m anh, em mua s c tr, gi ln; i gim thm, ln n l, 3, triu, ng, cng thm.

U i ngn hng gim n 2. Triu ng na Ni, chung l nhiu i lm v trong thi gian sp, ti th chng ta s, cn c thm mt ci s, kin, rt, l, ln, chnh, l, Black Friday, siu sale, ti CellphoneS v, thng, tin, chi, tit v, nhng s, kin, cng, nh, l, V: sn phm bn, mnh s, cho anh, em, ng, link, bn di anh, em c; th Click, vo tt, c, thng, tin, m, em, cn bit t thng, tin, sn, phm, ny gi bn, ny cho, ti bo, hnh, hu mi. U c link bn di th, nn, l, anh em, hy bm, vo v, tham kho, nh, th, nhng, thi, im hin, ti th chng, ta c th thy rng chic, iPhone nhp, vn, cn cch chng ta mt khong, thi, gian, rt, l di v c mt ci, Thng tin, anh em ngh, sao y mnh, ni, rng, l, nhiu, kh, nng, sn, phm, gp, u tin, ca Apple n, khng, phi l, mt chic, iPhone m n li l, mt chic, Ipad c, Cng, thng, tin, r, r, rng, l, Apple, h, s, nghin, cu, cng, Nh l h s, pht trin, mt ci, mu, my tnh bng c th, gp c y anh, em c th, xem y v, mnh ngh rng, nhiu, kh, nng, nhiu, kh, nng, ci, iu, ny s, tr thnh, tht, bi, v, l, thi, im, hin ti th bn; Thn chic iPhone 14 pro max hoc l, iPhone 15 pro max hay, l, iPhone 16, pro max n, vn c th, khai thc c ci, ai n b Island, ny cng nh, kch, thc, ln, ca, n, ny th c th, trong tm, khong, 2, 3 nm ti Nhng chic iPhone gp, cha, chc, xut, hin, nhng m vi, nhng chic ipad mn, hnh, ca, n rt, ln v, nu nh, ngi, dng, h, mun mang, i mang li cng, nh mang.

I du lch, hay, l mang.

https://www.youtube.com/watch?v=uHNgBpXuhR0