5 sang hai, chn vi, mt chn, cho, tai, nghe, v, mt chn, cho, mic, tip theo; chng ta s, n vi, phn, tai, Nghe phn ct ta s c thit k, theo, hnh, Elip, vi, lp y bng, nha nha v, phn quay ta s, lm bng, st m nhn, kh, l, ni bt, Tuy, nhin, mnh, thy c hai, phn phn, dy, dn, tn, hiu, vo hai bn, ct tay y C: th l, thit k, c tnh ca, hng to im, nhn vi, tng mu en ng tm vi ton, tai nghe, nhng thit k, ny mnh thy li hi ri mnh khng thch thit k, ny nu, nh, ci, dy, dn c giu, vo phn, quai eo. U v: n cha tai nghe n s, gi hn, khng di dm kiu nh ny y th, l c tnh thit k, ca, hng, nh, mnh, khng, thch, thit k, ny cn cc bn c; thch, hay, khng, th, hy comment, bn di tip, theo, chng ta s, N vi: phn mic phn, mic c cu to v: cht liu nha, kh, l mm mun, nm thoi, mi vi, phn, l, bng, lc, chng; n; u th, lt, Chng, ta, th, nghim, th, mi, bit c tip theo; l, n, phn, quai; eo? U queo! U c! Khu ch li vi, tng, mu, rt, l, ni bt, cng vi logo, h, ca, hng y pha, trn bn, trong c thit k, bng mt v da mm cng l mt v da mm Tuy nhin nu, nh bn, no b, hay, ra m hi, vi, phn, nht V da mm t cp, tay n ci, phn dy; eo; u cc bn s; dng lu s b, bong bong, phn da ny v; cc bn, eo, lu, nht, l, vo ma, h, bn, no m hay, ra m hi, th c th s b, nng phn, tai, Nghe cn v n hi ca, phn tai, nghe, cc bn c th thy mnh, ko dn, rt, l, gin, v, n hi tng, i tt th eo tai nghe, vo cm, nhn c m, th, kch thc; u ca, cc bn Cc bn c, th iu, chnh, ct; Tay bng cch ko gin, hay B1 thit k, m tai, nghe, l, cng c khi, iu, chnh, n mt v, tr ph hp, ri, Cc bn c th thy phn pha di phn na di ca cc ta V tng, i l xc cc bn, cm thy n C: v: hi vng c v, tai nghe, mi, ln, l, ci, phn, co, gin, n cha, nhiu, nn, cc bn c; th cm nhn c ci, ghi pha di phn, na th, gii c hai, mi, ta, ci, ny s; chng ta, cn phi s; dng thm, xem, N c bt i hay khng nhng vi, phn bt, ka quai; eo; u trn; v, hai phn bn, tay chng ta, cm gic, kh, l mm kh; l mm nhng m ci; tai nghe li m trm, kn, nn, chng, ta, khng, cm nhn c ci m thanh Pha ngoi nhiu v, nu nh m vi, phn da nh, ny cc bn m, eo, cho, ma h, khng c iu ha th cc bn s; khng, cn phi Thng na v m hi s; ra, rt, nhiu, v, chng, ta s, tit kim c nc, l v, Phn ci n m ca, tai nghe v, phn dy dn, th ton b, s c bc; d, khin, cho, n tr, ln, cao cp, v C; v, chc chn, chng, ta c th, git m cha, thy g c th, l, con mi, nn, rt, l bn, tip Theo l c mt c phn cng tc, rt, hay, chnh, l, phn, cng, tc, tt, bt, mic, trc, tip rt, tin li cho bn; no l, nghen, ch, ny hng v, mun tt, i th chng ta s, khng dn, phn mm can thip na tip theo.

L mt nt, tng, gim m lng, trc tip trn tai, nghe, l, nhng phn, pha bn ngoi by gi, chng ta s cm tai, nghe vo, my tnh cm nhn cht m ca, tai nghe, v, cho, cht m ca, ci tai nghe li th ton b, qu Trnh nh gi cc, cht m th, mnh s s, dng, ci, mic ca, ci, tai, nghe, v, mt ci, mi, ca, ci in thoi, l, v, mnh, ang, quay di ci, ting n ca, ci, qut, xem, l, ci, lc, ca, ci, tai, nghe, ni, nh, no th Cc bn Cm nhn v, phn thch th mnh, cm thy l, n ghi, ci ging, ca, mnh, cng tng. I l tht so vi ci in thoi n khng khc bit nhiu lm v, n c ci bng, no phi hot ng mnh thy l, kh, l, hiu qu cc bn s, nghe khng, thy ting, n nhiu. U m tng! I lng ch nghe thy ging, ca, mnh, l, chnh thi, cn v phn cht m Khi m mnh, nghe, nhc c nhc, vng nhc, nhy, ri, chi game th, mnh, thy nu, nh m cc, bn, ci, m lng, mc trung, bnh, hn, mt cht, th cc bn S cm thy c ci m thanh ca, con ny, rt, l, ok, trong, ci, tm gi, cc, bn, Cm, nhn c r c ci, ting bc, ch cht, Anh, v, ting bass, ca n cng, kh, l, chc, l, khng, b, n n khin cho cc bn au.

U vi c nhng iu, tai nghe, th, ci, phn, ting bc, n xin, cho cc bn, cm thy n, hi, n, vo n au.

https://www.youtube.com/watch?v=FN1GwN1OQ9g