I sng nhp 1.7 gy ra hp, cc ha Intel, uhd, Graphics, 615, ra, 2 ty, chn, 4 GB v, 8GB, cng, vi, h, iu, hnh Windows, 10, home 64bit, tc c, edu2 c nh, gi, nhng, trung, bnh, c th, tc c, l, 1755, megabit, trn, dy, v, Tc ghi l, 814 megabit trn, dy d, vy cu hnh, ny vn, thoi, mi, p, ng c nhng, tc, v, vn, phng, nh, Word, Excel trong, h, iu, hnh, Windows, 10 c sn, trn sofa, Go h, tr cc, cng c phn, mm c; quyn, ca, Microsoft, ni, Bt l Office 365, phin bn, 16 Office, 2019, phin bn, 16 m khng phi chic, my tnh no cng c c, gip bn, c c nhng, tri nghim, lm vic, vo tp, v, cng, thoi, mi, v, ng cp, my tnh bng s, FA cu, 2 c, trang B, mn hnh 105 inch, ln hn, so vi, phin bn k, nim, i: u ti vn phi mn hnh, full HD, 1920 Pixel nhn 1280 Pixel, em n kh, nng hin, th, sc, nt, mu, sc, trung, thc, thc, t cho thy kh nng ti to chi tit Mn hnh ca, Sn Ty, khng, hay, l, rt n dng, mn hnh, gn, hay, xa, trong, mt C Linh, nht, Linh, mn, hnh, cng, khng, b, v anh, my tnh bng Surface Gold, hay s; dng, t, l, mn, hnh, 3, chia, 2, truyn, thng, tng, t nh Cc dng sng Ty, khc, t, l, mn hnh, ny gip, my hin th c nhiu, ni dung hn, so vi cc, dng my tnh thng thng, Sophie go2 khin bn phi cm thy yu, thch, ngay, t ci, nhn; u tin, bi, sc, nt, v, ngoi, hnh, bt Mt kiu dng thanh lch, gn, gng, cc, im c trng c bn ca, my tnh bng Surface Pro 2 Microsoft, certified c trang b, tnh nng Windows, Hero gip t, ng, ng, nhp, bng, nhn, din, khun, mt vi, camera hng, ngoi, camera sau, 8, megapixel cho quay Phim chp nh, sc, nt vi, phn gii, HD b x, l, nhanh, hn, vi, hiu sut, tng, 64, phn trm, so vi, th, h! U tin ca! My c trang b mt CPU intel pentium Gold, CPU Intel Core m3 reappear, ha Intel, HD Nam, ty chn, 4 v 8 GB b, nh 64 GB 128 v, 256gb c trang b, khe cm USB C Micro, SD mt khe, th, nanosim, cho, phin bn, LTE, thit B: chy Windows, 10 home v, tt c cc: phin bn, phn, khc; u c: th nng, cp, ln Windows; 10, pro ch vi; 50 la dy, mn hnh, ch to li 30d v, my ch nh 544 g thi lng pin, khng qu tru vi; 10 du ng Lin tc ngoi, tri theo bo co, ca, Microsoft, s, soi, cu, 2, xc, th, trng, vi, gi, nim, yt, t ‘9, n 729, phin bn c s: s dng, b, vi, x, l, Pentium Gold, cng, b, nh, lu, tr, ymc dung lng 64GB Ram; 4GB bn, phm; Ngoi 100 Gi trn b, khi mua, thm bn, phm, l, 499, cu hnh, ny cho bn, lt web vi, nhiu tc, trnh, duyt, hay, chy, vi, ca s, Office, cng, vi, outlock, phin bn, nng, cp s, dng, b, vi, x, l Intel Core.

I cc Hu. I tc cao hn dung lng 128 GB RAM 8 GB 8 GB cng l, dung lng ram, ti thiu m bn, nn chn, khi, mua, mt chic, my tnh Windows, ca, Microsoft, c bit; l laptop vi bn, phm, Gi, trn, b, l, 729 Bn c th, mua Bn lt E vi, gi, cao hn 100 hoc, i bn phm, thng, sang bn, phm, alcantara, p, hn, vi, gi, cao hn 30 gi bn, l, rt, quan, trng, bi, n t x, go2, v, mt cuc, i, u thc s, vi cc.

https://www.youtube.com/watch?v=mv-GKZcZNP4