sub, like minyak buat, something dalam WNI diminta untuk cite ETV chanrich sambil senyum kalo udah langsung ta, tapi, entah, kenapa, jadi, masalah, pula, kalau, kita, guenya, tablet, ataupun, Notebook yang agak, kecil, dipunyai, Zaskia, Mesir, kini, ciri, ciri, dalam 10 point Mr kami yang kami, guenya adalah MT Black enggak, Samsung, Galaxy S3 light so bilik minatrit Time, Of course, lah diminta, kita, untuk, bye, Oke n. The thing is: a jikalau contoh lagi kami, tak mau Femina Gresik tapi, tak boleh sebab po sewaktu Minggu, not emo; sedih, tak, bagi, jadi, enggak, tak, mau kalah, kami, Nak, gunung, gue, kamipun generasi, subscribe, kamipun, picak, picak, picak, detail, kami point to point: tapi sebab, DPS, nih, Kami: tak bobok familia suami, kalau, boleh, nah, jungkooknya, gue, juga, gue, sekali, pada, kecapnya point Syarhil, adik, Exo, pikirmu, hilang, penato, harga, yang kami, ambil, itu adalah, Kalau, tak, boleh, nak, custom, bumbunya, email, Tuh, tapi, kalau, habis, 10 jika publik, askep, leukemia, gmail.com.id, contoh, Dongko, dulu, sebelumnya, Boleh itu Laundry Sudah jadi aku menunggu tapi, pakai juga, untuk ini, memang, kifosis, pemberian, biasanya, mudah, lepas, kabel, itu terus, Salju, Pergi, cek, dia, eh, bagi, IMEI lepas, uterus dia, aken, Hanta, kain, seri, seri dan langka untuk daftar office, krisis, Vivanews, sebanding, yang dibagi, adalah, adjust ini, Dengan pas semen, Trinity, bilik kita, daftar, kita, boleh ubah, password GTA, sendiri, yukece, murah, tapi, bule, juga, kalau, kita, enak, guenya ini, selama, lamanya, maksudnya di adalah; Lifestyle subscription Tapi, oh kyb, pastilah, boleh, percaya, atau, Puncak, klaim, yang diberitahu, Setahu, saya, itu sich, seni, outputnya, ada, setiap, Buleleng tapi yang telah, diklaim memang Life Time, punya shunichi, tengok, Saya, yakin update dekat, come sama, ada bulan, hadapan dia masih aktif ataupun tidak Oke tapi benih yang bassnya, selain daripada, boleh, bunyi, DKI laptop boleh, juga gue, dekat, divais yang lain, oke, minimarket, kriteria, dia, adalah, dimulai Top BimaTri point: ataupun 5C besoknya banyaklah device yang boleh, pakai, susu, nice topeng, kita, dapat, daripada, subscription Ocean saja, pergi, dekat, bahagiain lama, web Microsoft, intense aqli, dekat, bahagia, subscribe change, itu beli, nampak, senarai program, ataupun, Om apa software yang kita, bule, gunnedah, daripada, Microsoft, kiamat, jasanya, Ini entry list yang saya, beli, Gunner, livesound, Putu, tak, lagi, Microsoft, Word, PowerPoint, semua, itu, ac, nya, aku, belida, untuk, daripada, ekonom, posisi atau, Queen DPD website ini pas dulu, lepas, shampo, download, udah, lazizaa macam tuh, ada, tersedia, untuk, semua m software, yang ada, yang macam, kami, Penyanyi memang kehadiran etok, kamiso, kami, tak, payah, Australia, anak, Adam Dwi, boleh, boleh kalau.

https://www.youtube.com/watch?v=IXFz4IBuMao