U nhng m c th khi s a ra nhng sn phm, mi g y tai, nghe ngi, Я, thi, mnh s, cha th, tit, L, Цюй, thng, thn, c m, ch c th, Ni, L, Nh, va, ri, Ri, Хорошо, khng dng di na phi vi, cng ngh, Ngy: 21 thng 3 s c nhng, ni dung chnh, Nh, sau Windows, 10 s c; thit, k, Ми, Rt, khong, Rt, п, 20; 21 s, L, mt nm, го, v, CA, Цюй, o 10 macro shop, t thit, k, shipper, mt stress, trc, tip c tm, Под, Кт, Qu ra sao market M1 vi sq1 Dragon 9, 4800s 10.750 ht vi Cc: k, nhiu, bt, Ng, Хорошо, Chc, hn, l g cui nm, ny l, mt khung, thi, gian, Rt, L, Верю, v, th chng, Я, nhn li xem, Нм, 2020 c nhng, ci g, thi, Из, Vi: thng n 15, 20, 21 n si ng hn iu. U tin, cn phi lm r l Windows 10 s c mt ci din, mo hon ton, mi vo nm, sau v y l, mt iu cc, k, Ng, Чхнг, ta ch. I s thc t th. My c stop nh ci tin, mnh m vui; u 11 Нм, nay Nhng nh, anh em, bit tnh hnh di bnh, kh lng trn ton, го, gii, khin cho bn, li trong, lnh, Vc, v, phi chm li mt, Cht; tao; u vi bn qua shop, PC hay, Mn hnh hay l Windows, 10 Икс, L, nhng, ci d, n ln, nht, CA, h, В, Нм, Нет, nhng, ri, nhng s, thy cng, ch g, xy, Из, ci c khng, thi, го, tng Cc li nhng k, Vng, B, cng phi gt.

I chng ta s: hng n mt thng, Верю, tch cc, hn v, vic, Microsoft, s, chnh, thc, ti? U t ci t Windows, trong nm, ti nhng em ang thy trn mn hnh chc chn mt thit k, mi s c to ra trn mt tng, Mu, sng sa khong v, rt thi thng cc bc; nh l power sending a little Asus core; i3? U s! Khng h thay i mnh trt ra ht nhng chng ta vn anh cm thy c mt s, mi m qua cch Microsoft, lm li ci, Значок, v, nhm chng li vi, nhau, a n mt ngy th, ba hu ch, v c tnh, thm m nht, cho ngi Dung anh Center v file Explorer cng khng thay. I qu nhiu nhng tt c chng cho thy s hin. I hn ng k, ng ch, nht c vi bn, thn, Mnh, L, k, Чхнг, Я, Gi, quy, xe, Nng, Ln, го, ca s, trt s, xut hin, vi, См3, cn dng ch bin hay bo t, Ng, pin to cm gic c phn; no kh, L, ging vi C: Андроид: Хорошо, vo khong; u nm; th chng ta vn s c mt k, п, np, Nh, thng, L, nhng m y khng, phi l, ci bn, update v; thit k, cc bn, cp, nht m chng; ta ang, Ni, n y l, thit k; го; l s N tai nghe vo t, ma thu v, ci bn, c Tin, ny c v, Microsoft, L, sunvalley, vi, ci s, Mnh, l hin, i ha thit k, ca Windows, c, st th y l, mt vic, Rt, L, cp, thit, Когда, m tt c cc, nn tng, h, Iu hnh khc t Mac OS Glucose; u ang c nhng ci thit k, Ми, tinh, t hn, v, h, vn c th, Gi, L, dm chn, ti ch v, thit, k, c ngi, iu 10 Tuy nhin nu nh, nhn, nhn, vn mt cch, n su rng hn; Th c th ly: Microsoft, lm ra bn, cp nht, ny Anh, Ch, Для, vui, v, Для, п, h, vn, thng c bit; n vi, nhng sn, phm, Таблетки, Поверхности 2, В 1 v, thi gian, ti chng, Я, khng c c rt leo na Nu, nh anh, ет, Cha qun r rng m, cn st ang cn mt nn tng phn mm thch, HP, hn vi, nhng sn, phm, Phn, Cng, Ми, mt cnh, st ni, lu vi, dng xe, Trn, Nh, L, Mnh, chia s y nghe; го; u s thn thin, hn vi cc; thao Tc bm chm trn mn cm ng, so vi, Хин, Нет, vn, ph hp, hn vi, thao, tc s, dng chut di chuyn, v, bm chn, Ми, Sp, hon ton, L, chng ta s c mt tri, nghim, v, cm ng, n ng, ngha, hn, n thoi, mi hn, Thun tin, hn v s, chc chn, L, B, Tho ta ca, hn ngoi, mt thit, k, mi m chng, Я с, cn g c rng, vo y y n th v, ny v, Ni, tht, vi, Брат, ет, L, thit k, nhn, Ми, Брат, ет, quen, mt thi; V n s i th ch thay, i na th vn cng chng ta cng s; ch hng, го, В, mt khong, thi, gian, n nhn, mnh m thi, Bi, Vy, Tuyt, hn c l, nhng thay.

I y trong h iu hnh ny cho php chng ta s, dng n phc, v, cng vic mt cch, tuyt, vi, hn, nhng, vn, v, п, Бао, nhiu nm qua cui cng, cng c m, cn st tp trung gii quyt nh chng ta chia s vi, nhau Hoc s 8 bit c k, hoch ca shop, ang c, k, hoch c App, Андроид, Ln, h, iu, hnh, CA, h, vi, Тм, nhn, lu di l, khc phc, Чуин, kiu, p di ng, Trn, h, sinh, thi Windows, Чуин, ny chc, Chn, L, s, Rt, l c; Thi gian ri nhng phi ni, L, n m Th, cui cng chng ta cng, cn phi c mt; Microsoft Store, Tt, hn, Ng, Кхнг, Верю, Для, Ng, cn d n, ny cc bn c; th xem li video tun trc, nhng m v; c bn; n s; l Mt qu trnh khng qu mt cng, sc cho cc, nh pht, trin c bn, th lm pate di dng mt file, Ms v c cng khng, cn phi thay. I qu nhiu, im tr ca, n ch, L, cha r cc ng dng. I hi Google Play service c th tr thc s; tt hay, khng m thi, tay, chp li y mt cht, ny chuyn c mt, sao Android trn mt thit, B; Windows, n s, tt th; no cho ngi, dng y hnh dung mt cht, ny khng ch; L, Fishing m vi: nhng ngi, Dng, nhng, chic, Surface Grow, hiu nm na l, См3, Таблетки, n, t, Microsoft, h s c hng li rt, Ln, v, t y h, v, thm, v, vng cc s; Dng, sn, phm, CA, Mnh, mt cch, ti; u hn, ci lp kha, Ny vi mt thit k, mi r, rng video ang ng ngng ca, thc s, cch mng, Tri, nghim, нги, Dng, CA, n n y Chng ta, cn phi nhn li mt cht, vo thi, im Microsoft tung do x, B, ch cho bit s; pi, L, ci g; L trong y n c mt ci chip arm, th n th, cng c th, Рассматривать, L, мт ци, tht, bi, Ln, Для, nhiu, tht, bi, В, sut, thi, gian, qua ca, Microsoft, Ni, Брат, ет, t cu, hi ti sao n li tht, bi v, Microsoft c.

Lm g trong, Нм 2021 khng khi n ci, tht bi, ny th mnh s, gii, п, Для, Брат, ет, Ngay, sau y mt nguyn, nhn, Ln, dn, n vic, L, Ке, phch, Cng, mang, Trn, Mnh, Tng, CA, Macbook, M1, nhng, Кхнг, th to c ting, vang, n Nm ch l sui khng, h, tr ng, dng Windows, 10 64bit trn and Pearl b, ra l t huyt ca. My ci g y li anh em mnh Dung xem nh by gi, my ca, anh em, Ch, h, tr, gip anh Hai bit lm sao anh em rt hin ti ci ng, Dng, m c bn, 32, bit c nhng m thng, Thng, vi, nhau, го, Nh, го, N gii hn qu v, k, c l, chy th, Ch, Ln, gii, quyt, nhanh, го, no y k, c anh, em mi, chy c ch su tm, Ch, Для, bt k, mi kiu g y th, phi ni, tht, L, Cng, Чхнг, cn qu nhiu np, mn m Vi cc ca, chnh bn, thn, h, v, vy Cui cng, 20 21 Quc, gia Qung Nam, v, Microsoft, nghin cu, h, tr cc, Windows, 10, 64bit th, no qua n ph ch v cc. I kinh nghim thnh mt dng, sn, phm c tnh, thc, Верю, n, cao hn, v, n c vi, nhiu ngi, Dng, hn, Ch, khng c, lm mt dng, Ch, gy c ting, vang trn, Mng, v, khin ngi, Я, mun d, Mnh, Trn, L, thuyt, L, v d, Ngi ta c th thy thit k, CA, Когда, п, nhng m khng s, khng mua, Mnh, ет, L, Хин, lm g; u khi: м н, Photoshop c khi, cn ch dng c khng, ni g Cc, sn phm, Gi, L, phn mm thit, k, hay, L, sn, phm, Phn mm v kin, trc phc, tp hn by gi, го, Старше, Чуин, khc m, cn st c mt tn la thuc t, L, sau lng mang, Tn, l Apple qua thc s m, cn Shop s Cn phi nghim tc hn y Ri; Хорошо, Следующие, Когда, ni v; Nc sn phm phn cng, Цюй, nhiu, В, thi gian, va qua th c l thng ny chng ta s.

I tin lm thm v Microsoft, mt cht, bt, nh sn xut b, mnh ngh l, sn phm phn mm th, mnh hn, L, sn, phm, Ng, thy nhng iu, ny trong nm, ti c th s khng, cn c na v; Microsoft, ang, thc s, nghim, Tc, hn, Vi: vic lm phn, cng c th, thng, Верю, CA, Phn, ny s, lm Microsoft, ang, tin chip arm ca, h, cho server, v, См3, thit b; s, t trong, Tng, lai nghe, ny th, Chc, hn, L, Брат, em c th, ваш л л, ngay y n khng phi L mt ci, thng, Верю, vui, v g dnh, Для, Эл. адрес, c, Hin, Нет, ra c xt, xa s, Dng, Ch, yu, vi, Икс, L, CA, Intel, В, См3, dch v m my ca h, cng nh, L, ch yu cc, sn phm, Sp, ht, V, nu, nh m, Cn st t sn xut thnh cng chic ng, h, CA, Mnh, Intel s. Li mt, i mt i tc ln na sau khi, va ni li chia, tay vi, Apple Th by gi, t mt ci, trng, HP, L, Microsoft, m khng, lm c ch g, sao th, kiu g ci, kiu, h, cng s, chi, bt, thn, vi, Intel, hn, Bng, Chng l trn Surface laptop 3 v cho iPhone X, Microsoft, la chn, HP, Tc, vi, quan, Тм, v em, i thay v, l Intel y chng ta s, Ni, ngc, Xanh theo, mt cht, thy bc, tranh tng, lai, vn, Кхнг, sng sa ca, h s tip tc B, ti mt phn, no y khi, n c Amazon; i th chnh ca, Microsoft, В, lnh, Vc, dch, v, c, ai cng, bt; u nm; L S, ch armour, ri, Ми, pht, Sng; u tin, mang, Tn, l resistant hay, Привет, Нм, ngoi cc; nh sn, xut, Quyt, Tm gim bt s ph thuc, vo intern, го, nht, Хин, Нет, cc cng, ty, Cng, Ngh, Ln, Ni, chung, tha, sut, t lm chip, ca ring, mnh v, v, vy em theo s, cn tip tc nh mt thm cc.

I tc na nht l cc. I tc ln mnh trn th trng mc k, l hn vi cc. I tc ny s, dn chuyn sang tr thnh, i trng cnh tranh, trc, tip vi, h, thng da ph thuc vo. I theo s: gip cc: nh sn xut, ny ti a ha li nhun v, Vin Y hc bt. U phi sn xut c my g tr ln hp, L, n mc l, k, lun thay v. I YouTube hin, nay Intel phi c mt nh, hng n mang tnh bi, sushi hn na trong bi cnh cc, thng hiu ngy, Cng, tr, nn c lp hn th, Хай, L, го, trng, ngy, cng c. Xu hng chuyn sang dng khin m ro, cn ln nht vi, nhau chng ta vic, khng phi l, h, cha tng, ti chip arm Nhng, h, khng c kinh nghim su bng, cch, L, sn, xut, khc, В, lnh vc, ny h, va khng, phi l, nh T Chc duy nht m, va c th ch, l c th thi nh, Chun b khng cn li nh thng ship c gi, nht l cc thit b, cho mt hai, nm gn y v c thi gian, ti c khng, my kh quan. I vi h: l mt s, tht m cc, fan ca, Intel phi, tha, nhn, Хорошо, chuyn sang mt cc, pin khc cng c tnh; thi s khng km v; s, quyt nh, nhiu, Когда, Купить, hng, CA, Брат, ет, В, thi, gian, ti li l, ship M1, trn Macbook sp ngha cu, ra mt cc, thit b, chy ship 11 CA, h, го, Хай, Старше, Привет, См3, k, Ng, nhin, нги, ta c t ta y l, armored ci, Macbook s, Tng, quan, Nh, го, нет, so vi, c: R1 trn Windows, v, Army, Для, Macbook s, Tng quan nh th; нет, so vi: x86 Nguyn! U th, gii, p cu; Привет, ny cho, Брат, ет, го, pcworld, mi y c nhng, Ке, ny s; trc tip trn, con chip; ny? U tin, го, Чхнг, Я с, n vi, Кт, Цюй, CA; Trn! U gia m1 v sq1 thc ra th chng phi rt nhiu chng ta thng, бит; l quy mt th, thu sang 11 thi nhng thu mc ng, k, Nhng, Ке, Цюй, bi, test ca, peco, го, thc s, cng kh Shop, bi, vit, 35, th mt cho, Из; Im nhn gp 25 Ln, so v quy mt khong, lm 7.

500 я, so vi, gch 27 khc bit: im n nhn cng th, khong, cch, L, 25, ln vi, hn, 700, im ca, s1 v, hn 1.700, im ca, mt khong, cch m bt, v, SV 1 trong Bi test Nepan cr23 cn kinh khng thi, Ми, п, n nhn v, a nhn ca; m1; u hn; sq1 ti khong 4 ln cch tt nht, L, Tho, n g bn; ci nhiu cc; bi Test sau y v, kt qu r, rng ri t my fast gii M video 4k vi, handmade n Chin, trc tip game, brightsun, rider, sq1, n, Кхнг, c bt, k, CA, no khng phi mun mua mt lun, ngha ca, cc bn tt, ny th phi ni, L, cn cn trn th trng Cng ngh by gi n thay. I cng nhn l thc s, rt nhanh, nhe, Ng, Кхнг, nhanh, vi, Ch, Ми, cch y c 125, thi tng, lai s, dng Air, trn Windows, CA, Чхнг, Я, cn gi, l tng. I sng sa vi s c mt ca, tao, Cht, v, quy mt nhng, phin bn; u Tt; nhin, L, n cha, th hon, ho nht nhng chng, vn, Ng, vai, tr, L, nhng, Ке, Mnh, го, nghim, mang, v, nhng ci, Лучи, Sng, CA, gic, quan, Tt, nhin; Ri ci g cng, го; u tin, n phi gi, lp c phng, vn, Тм, L, trc, thy 86 th sau, L, Cng, nghip ha sau, hiu, Nng, CA, chic, xe, khc, gn, v, Lun, Lun, L, Mnh, ri, thi lng y na Ok, ri, cn c kh, nng Kt ni l, tai cc t na nhng m si con con trong sut thi gian qua khng h, cho thy bt k, mt tn, hiu, no c vic h s cn tip tc tung ra th, con chip, mnh m hn, Для, го, sinh vn; u vo chiu, Ngc li nhng g m Apple, L, n tung ra, lun c ship bng mt thng, Ми, Cn nhng ci vn v; L, cn tn ng v; phn mm nhng, m n c th, dng c ngay; v, dng tt, Ch, Кхнг, phi l, bnh, thng, nu c; vn G vi: mu mt th bn, hon, Тонна, c, го, dng c mu s; 32 Ng, ph ngay, В, thi, я, ny th khng, cn phi ch.

I qu nhiu th chng ta lun lun phi ch, i quan to v Microsoft, chng may c xa cng phi t, chuyn sang lm chch arm v, khng th ch, thm c na th chng ta, Ng, L, Чхнг, Я с, hiu, L, Чхнг, Я, cn phi ch Bao nhiu lu na mi c laptop hay, L, fifi chy chip arm v, cng mt phn mm Windows, ri ng, Кхнг, nhng m cng, Rt, l may cho anh em thy Windows, khi m kt, Цюй, so snh ca, Apple M1, vi, Intel Core T11 v, Андроид 4.000 Vn cho thy rng M1 cui cng, vn ch, L, n lc; u tin, В, vic, thng, thng, mi ha chip arm ca, Яблоко, thi, Кт, Цюй, CA; m1; u thua st so vi: 2 Dng, Ch, Ni, Trn, nhng, t tnh hung l 11 phi dng vi; DotA 2 dch trc tip phn mm trong, thi gian, thc, го, nhng, Кт, Цюй, Старше, ra ca, con chim, ny l, Кхнг, h, ti c t no ht V d, nh vi, bi test Singapore; r20 ra nhn b, l mt bi, контрольная работа, L, Gi, L, lin, quan, n D: hnh 3d v ca m1 vn thua 4800s ti mt na v, thua mt khonh, khc, Х, Следующие, h, Coi By mng 1 thng 5 L, Bch, nhng, vi, vic phi dch, trc tip Bi ci ng, Dng, Nh, Vy, Kt, Цюй, CA, mt mt, В, Из, vn, L kh tuyt vi, khi n vt qua c Y7; 17; 10.

U khi chng ta chuyn sang bi s, Gi 20, doanh nhn, го, Tt, nhin, l cc, ch ca, Viettel, Rt, au nhng, Когда, Нм, c dng, Macbook, Когда, vi, sinh, ti ba mi, phn trm, hiu, Nng, v, vic, Lc, p y l, mnh c c nh, th Mnh cng khng khng, Cng, vic, chnh, L, c ng, Кхнг, Nhng m n s, Ti nay, L, Бао, nhiu, Phn, Trm, Чхнг, ta c th, thy l m mc ch, v, m2 c th, Ми, L, nhng, Ке, го, h, ship m Apple, thc s, l c, го, Bung la c khi m ci, ci vic, Чхнг, ta phi chuyn sang lodestar, hay, L, nh th, no n khng, cn qu cng thng na m test, replate opus v, fujipan cho, Из, Кт, Цюй, Tng, t vi, M1, cn thua, so vi cc. Ch ca Intel v AMD nhng, Cng, xt, thc s, h s, n t, bi, test Cinnamon, профессионал 23 lc ny im ca; m1 ch, cn thua 4.000 cho hay, nht, CA, Md, n thm, ch vt qua c Y7, 17, 50, ht c nhn c th, L, 7718. Im so vi: Nh 7.400, 26 im v, hn nhn M1 quay 7, 1, 1, 8, 5, 0, 7 ch mt cht, n, hn, t y77, 50h v, n cht c bao gi, го, 4.800, Lun, го, Rt, l hay. I vo kt qu ca, nhng bi, test mnh tng, hp c s; cho anh, nghe, мт ци, nhn, n tng, quan, hn, v, Ph 11 ca Apple.

I so snh vi, tng quan nhng i th n v tin, trong tng. I nhiu bi Tt nhng phi thc s, L, нги, Gi, cao c chip arm nm, В, го, h, Ми, CA, Apple n c, mt hiu, Nng, phi ni, L, nh ca, George d, Ch, Ми, L, я, u tin; v hon ton c tim nng, cnh, tranh, Sng, Phng vi: 86 trong cy hoa ln iu, ny chc hn s, L, vui, nghe, pho, nhng m nhin, L, phn Window th, Cng, Ch, c g, phi ln, tn c v, ch cch, lm sao cho, n gi, vn, cn rt l, mnh m t, nht, L, В, Thi im ny i chc chn l, vn, cn hn mt ci v; v, cha k; v, sao mnh; u xung c arm m hi, vng m Microsoft, lm tt, thi, Хорошо, Cng, L, iu, cui cng M mnh, mun, mang, n cho, Брат, ет, trong bn, Верю, gio, L trong ngy hm nay, v quay sa li ci, A gi l, ci g L, ci phn, Nh, hng, mnh ni. U video y l do v sao mnh lm nhiu M1 Th th, tai, nghe, Cng, hiu, Хорошо, го, n li game ti T restore V, Tt, nhin, L, Чуин, Верю, Phi Channel thng Nhng Tng sau trn mt thng.

HTTPS://www.YouTube.com/Watch?v=CapZbFFER7k