m. You have meeting at the ocean club, Aplauz muzyczny, Muzyka, oh hej, heather, Okk, pewnie, pewnie, Jestem.

https://www.youtube.com/watch?v=HW10yyPnsik