I vi nhng phng php thng thng m ti s dng qua th n; u cho mt kt, qu, nht, thi, l, khi m chng, ta bt li win hoc l, 1 thi, gian th, phn mm dit virus i10; n s, t ng, bt, li trong, th c; Mt ci cch, tt n gin, ngy ti cng s, gii thiu, qua cho cc bn; l, chng, ta s; trn y tang, tm, kim ny chng ta s; g, cn chn c chn; v, chng ta s; thch, vo vic, cho, n n s, hin ra, mt Vit; Tap nh trn mn hnh, ny v, ci Tab, nh, trn, mn, hnh, ny, cng c mt s, my n s, khng hin, ra, ngi l do chng, ta k, l nick con y th cc bn c, th, tch c ci t in con gc bn, tay phi Mn hnh c hin ra nh, trn ci video clip ca ti. I Cc bn c th chn la cc, k, biu, tng y, cn y sau th cc bn s; thch, vo ci, phn; u tin, ny, bng, Slim v Anna. I ti cng khng tc ting Anh, lm mong cc bn thng cm sau th chng ta s, Em thch, tip vo phn, ng t trn, xung di l, dng th, hai, l Windows, defender n y chng, ta s tch, vo y n s, hin ra, tip mt Ci dng ny th y th, n tch, xanh y c nghe n y phn mm dit virus ca, chng, ta, ang, hot ng, v, cha c pht, trin n Cc bn, nha, sau, khi m chng, ta tip tc g tip, vo ci, phn dng y y.

I ti ang Kch chut v cc bn g, vo y th, n s, hin ra, ci, dng li tip theo y n s c phn on all chng ta tt Win; th chng, ta s; tch vo off ngay, lp, tc, v, phn mm dit virus ca, chng, Ta s c tt nhng m y cng, ch, l, ci phng, php, m n, gip ci phn mm dit virus, ny tt mt ci, ch, tm, thi, v, n s, bt, ng, n bt, li bt, c; lc, no m anh, khng th bit c. I Hm nay ti s: gii thiu, v, qu v; v, cc bn, phng, php, tt virus mt cch, trit, m n s, khng bao, gi, bt, li cho, n khi, no chng ta, vo li ci trnh, ny chng, ta, bt, l, th, cng, ci, thanh tm, kim Ny chng ta s, g c, nh k, ch, trn, hin, th, trn, mn, hnh, Nu, nh m cc; bn; no m khng, nghe nghe, ti ni, khng c r, th cc bn s; g, nh, trn, mn, hnh, ny n, ny GP e d, IP msc, Sau, chng; Ta ko ln trn n s, t ng, hin, ra, nh, chng, ta s, tch, v, k, trang, ngy, Microsoft, con Mon g r, a c mt ny y chng tch, vo y n s, t ng n hin, ra, ci tem, ny v, ci tt, ny y n S ra Vit Nam, ny Vit Php, ny chng, ta s, tm n phn, ti s, ko n to ra mt cht, cc, bn c; th, nhn r, hn nha, Chng, ta, rc, ko xung phn admin, Ny l y c, cn ny chng ta s, tch v, ci Du mi tn ny cho n xung, Sau chng, ta s, tip tc, tm, n phn, phn, l g anh, Cc bn c; ch, nhn, trn, mn, hnh, cc bn, nh, cn l g y cc bn; li chn, tip vo y ri; chng ta s, ko xung di Ny m rng ra mt cht chng ta s, ko xung di ny m tm, n phn l Windows, defender Antivirus, ny y v, tch vo y m chng ta, ko sang bn, pha mn hnh, ny y th ti ct ri nn l win ca, ti hin l Chun Em hp i penanty virus ny cn.

I vi nhng cc bn no m trc tc th cc bn s; thch; v; kch, chut, phi, vo y s; hin ra, ny chng, ta s; Nhn vo edit, ny y cho, sau, n s; hin ln, ci, Tab, ny; th, chng, ta s, chn m em b; Ny? U tin thy n s, cha trn li c b y cc bn phi tch, trn m em c b, ny sau cc bn s, n, ht, live cc bn, anh, nh, n p, like nh sau, n, Ok by gi, th, ci, phn mm th virus ca cc Bn c: ct mt cch, vnh, vin, hon ton, c m bo vi, cc bn, l, n c cc; hon ton; v s, khng, bao, gi m li cho, n khi cc bn vo li ci, phn, ny v, cc bn lm ngc li nh ti lm th; n S mi m li ci, phn mm g, nt, ca, cc bn. I vi cc bn m: cn s: dng n phn mm dit virus th cng khng, cn phi lm nh ti v, xin cho m mua, nhng ci phn mm dit virus tin, tin, hn, th, cng, khng, nht thit, lm nh ti bi v, ci phn mm dit Virus ny khi m ti tt. I l, i vi nhng ci bn m ai phi ci t phn mm lm vic trn, my tnh nhiu khng mun b mt nhng ci file, quan trng th cc bn, hy ln, tt, phn mm dit virus ny.

I N m bo cho cc bn ci, t c nhng ci ng, dng m cc bn, cn mt cch, an ton hiu qu hn, Cm n cc bn theo di knh, trc k.

https://www.youtube.com/watch?v=k_LVdJ6oTCQ