4 G, 5G, 500, 800, 5, 4, 4, 6000, 8, 4, 4, 10, 4, 4, Centralna procesorska jedinica, cp, 4, 4 ili 4, 4, 1, 4, 3, 3, 3.

https://www.youtube.com/watch?v=RWkZLgdti8k