5 sang hai, chn vi, mt chn, Pour, Oreille, Entendre, v, mt chn, Pour, Micro, tip theo; chng ta s, n en, Tlf, Oreille, Nghe phn ct ta s c thit k, Sous, hnh (hnh), Elip, Micro, lp y bng, nha nha v, phn quay ta s, lm bng (lm bng), st m nhn, Kh, l, ni bt, Cependant, Nombreux, mnh (mnh), thy c hai, phn phn, Dy, Dn, Amt, Hiu, vo hai bn, ct tay y C: th l, Thit K, c tnh ca, hng to im, micro-, tng mu en ng tm vi ton, tai nghe, nhng thit k, ny mnh thy li hi ri mnh khng thch thit k, ny nu, Nh, Ci, Dy, dn c giu, vo phn, quai eo. U v: n cha tai nghe n s, gi hn, khng di dm kiu nh ny y th, l c tnh thit k, Ca ( Ca ), Hng Hng, Nh, mnh (mnh), Je ne sais pas si c’est, thch (thch), Thit K, ny cn cc bn c; thch (thch), Ou, Je ne sais pas si c’est, e, hy comment, bn di tip, Sous, chng ta s, N vi: phn mic phn, mic c cu to v: cht liu nha, Kh, l mm mun, nm thoi, mi vi, Tlf, l, Bng, Lc, Je ne sais pas si c’est; n; u e, Lt, Chng, Je ne sais pas, e, Rituel, e, ma, bit c tip theo; l, n, Tlf, quai; eo? U queo! U c! Khu ch li vi, Tng, Mu, Rt, l, ni bt, cng vi logo, h, Ca ( Ca ), hng y pha, trn bn, trong c thit k, bng mt v da mm cng l mt v da mm Tuy nhin nu, nh bn, no b, Ou, ra m hi, Micro, Tlf, nht V da mm t cp, tay n ci, phn dy; eo; u cc bn s; dng lu s b, bong bong, phn da ny v; cc bn, eo, Lu Lu, Nht, l, vo ma, h, Bn, no m hay, ra m hi, th c th s b, nng phn, Oreille, Nghe cn v n hi ca, phn tai, Entendre, cc bn c th thy mnh, ko dn, Rt, l, gin, v, n hi tng, i tt th eo tai nghe, vo cm, nhn c m, e, thc kch; u ca, cc bn Cc bn c, th iu, chnh, ct; Tay bng cch ko gin, hay B1 thit k, m tai, Entendre, l, cng c khi, Ui, chnh, n mt v, tr ph hp, Ri, Cc bn c th thy phn pha di phn na di ca cc ta V tng, i l xc cc bn, cm thy n C: v: hi vng c v, tai nghe, ma, Dans, l, Ci, Tlf, co, gin, n cha, Nombreux, Nn, cc bn c; th cm nhn c ci, ghi pha di phn, na th, gii c hai, ma, Je ne sais pas, Ci, ny s; chong moi, cn phi s; dng thm, Vu, N c bt i hay khng nhng vi, phn bt, ka quai; eo; u trn; v, hai phn bn, tay chng ta, cm gic, Kh, l mm kh; l mm nhng m ci; tai nghe li m trm, kn, Nn, Je ne sais pas si c’est, Je ne sais pas, Je ne sais pas si c’est, cm nhn c ci m thanh Pha ngoi nhiu v, nu nh m vi, phn da nh, ny cc bn m, eo, Pour, ma h, khng c iu ha th cc bn s; Je ne sais pas si c’est, cn phi Thng na v m hi s; À l’extérieur, Rt, Nombreux, v, Je ne sais pas si c’est, Je ne vais pas te laisser faire., tit kim c nc, l v, Phn ci n m ca, tai nghe v, phn dy dn, th ton b, s c bc; ré, khin, Pour, n tr, Dans, cao cp, v C; v, chc chn, Je ne sais pas si c’est, ta c th, git m cha, thy g c th, l, con mi, Nn, Rt, l bn, tip Theo l c mt c phn cng tc, Rt, Ou, chnh, l, Tlf, Gnc, Tc, Tt, Bt, Micro, Trc, tip rt, tin li cho bn; no l, nghen, Ch, ny hng v, mun tt, i th chng ta s, khng dn, phn mm can thip na tip theo.

L mt nt, Tng, gim m lng, trc tip trn tai, Entendre, l, nhng phn, pha bn ngoi by gi, chng ta s cm tai, nghe vo, my tnh cm nhn cht m ca, tai nghe, v, Pour, cht m ca, ci tai nghe li th ton b, qu Trnh nh gi cc, cht m th, mnh s s, Dng, Ci, mic ca, Ci, Oreille, Entendre, v, mt ci (mt ci), ma, Ca ( Ca ), ci in thoi, l, v, mnh (mnh), Ang, quay di ci, ting n ca, Ci, qut, Vu, l, Ci, Lc, Ca ( Ca ), Ci, Oreille, Entendre, ni ni, Nh, no th Cc bn Cm nhn v, phn thch th mnh, cm thy l, n ghi, ci ging, Ca ( Ca ), mnh (mnh), pince à pinces. I l tht so vi ci in thoi n khng khc bit nhiu lm v, n c ci bng, no phi hot ng mnh thy l, Kh, l, hiu qu cc bn s, nghe khng, thy ting, n beaucoup. U m tng! I lng ch nghe thy ging, Ca ( Ca ), mnh (mnh), l, chnh thi, cn v phn cht m Khi m mnh, Entendre, nhc c nhc, vng nhc, nhy (nhy), Ri, chi game th, mnh (mnh), thy nu, nh m cc, Bn, Ci, m lng, mc milieu, bnh (bnh), Hn, mt cht, th cc bn S cm thy c ci m thanh ca, con ny, Rt, l, D'accord, Dans, Ci, tm gi, Cc, Bn, Cm, nhn c r c ci, ting bc, ch cht, Anh, v, ting bass, ca n cng, Kh, l, Chc, l, Je ne sais pas si c’est, b, n n khin cho cc bn au.

U vi c nhng iu, tai nghe, e, Ci, Tlf, ting bc, n xin, cho cc bn, cm thy n, salut, n, vo n au.

https://www.youtube.com/watch?v=FN1GwN1OQ9g