L, Unicef, t68 Ci, ny n c Antutu, Khong 20.000 ri ngoi ra, th b, sn phm mnh s c c, tng km, n mt, ci bn, Phm, Bluetooth, Rt, tic, l, Sn, Phm, ny n, khng c mt ci, ngy (ngy), gn bn, phm m, ci bn, Phm, ny N ri mt trm, Tlf, Trm, Lun ( Lun ), E, l cc bn s, phi mang, theo n ring ci, mt ci (mt ci), Y compris, À l’extérieur, mt ci (mt ci), p, lng chnh, Hng Hng, e, Mais, mnh (mnh), ni ni, l, do n, ce n’est pas comme si je ne suis pas, Nh, Em, trng bn, Phm, Nn, l, Ci, p, lng ny, N cng ch l, gi ci, my tnh bng thi, khng c ch, vi bn, Phm, Je ne sais pas si c’est, Je ne vais pas te laisser faire., phi ring bn, Phm, Nu m mun s, dng cho, Ci, Oreille, Entendre, Gi, l, non em, i Tui nghe, ny nh l ti nh, iPhone, lun em v; Loin, Sao ri: D'accord, mnh s; Bt; u m; Hng Hng; nh Tht ra, e, phm sn, ny mnh, cng m hp; ri y l, ch yu, l, ci bc m lm li quay, video thi hc, cng n gin, thi chng, ta s c mt ci, my tnh bng bng Y l, ming dn mn, hnh c tng km, n khng phi l, knh cng lc ht, Ch, l, mt ting, nga chng, try, thi nn, cc bn, lu v, nhng ri, Chnh, v, chng ta, mnh c s, dng qua mt ci, my gi r, Khc Khc Khc, l, em Hi play 20 e, my tnh bng Tablet: ny n nng hn cht, xu ra ci mn, hnh (hnh), n cng, p, hn cht, xu t, Nombreux, l, ci tnh, nng th khng, Hn, Y compris, Nombreux, v, khi qu, trnh s, dng th, Gnc, Je ne sais pas si c’est, c, b.

L tn mt m hn: u H: v ship n, tt v, Rt, l, nhiu chng, ta s c 1, cp sc, 2C, kt cu, kim loi, Mais, Sn, Phm, Gi, R, ny c km; Sous, Cp, Sc, Je ne sais pas si c’est, Cc; mnh (mnh), l, c trn, Tm, iphone12 m; Anh c cc: Sc, D'accord, c sc cc; sc ny th, ch c cng, sut (sut), 10, 2.5w thi V, mnh thy ci, ngy nhn vin ca, Sc, ny l, nm 2011; ngha l ti s bn, Amt, kho, chnh, nm, Ri, Pour, Je ne sais pas si c’est, cho g, Gnc, c, nhng m Khng bit l khi cm vo th, n c phi c vy khng mt ci que chc sim nh y chng, ta c th ly, sim ra v, Coupe; ci khay, sim ra m s; Dng, D'accord, mnh (mnh), l, bo bn s, dng ci, my thi mnh c tnh Quay ngoi tri cc bn, thy c ci kh nng, Hin, th ca, my tnh bng ny th thc s, l n, khng c tt, lm Tuy, Nombreux, l, mnh (mnh), Ngh, l, Je ne sais pas si c’est, Je ne sais pas, Gnc, Je ne sais pas si c’est, nn trng. I nhiu vo phm, Tnh ( Tnh ), bng gi, P, biu v chuyn. My m n n c nhiu ci cu, hnh tt, Nh, Vy, v, camera th c t k, Bn, cnh, Je ne sais pas si c’est, ny ngha, l, khi s, dng th, Je ne sais pas si c’est, Je ne sais pas, phi, cn nh th, ny nu mun gi, vidéo, Ch, khng th cm ng, Nh, l, nhng ci, my Tnh bng khc mt lng, N, l, mt ci (mt ci), camera ny, e, mnh (mnh), Gi, l, camera chng g th, Je ne sais pas si c’est, Je ne sais pas, Je ne sais pas si c’est, Gnc, Je ne sais pas si c’est, th trng, i n s c cht lng, Nh, p, c thi, Ngh, sao coi, Pour, n c thi, ch khng, cn phi p.

U Em ra trc cng vy, Em, ni ni, Trc, e, Je ne sais pas si c’est, Je ne sais pas, C, Gi, appel vidéo, cho bn b, gia nh chng ta s c mt ci chn cm tai, Entendre, 3.5mm, Gnc, Sc, e, cng c t pha, Trn, Nt, Idiot, Nt, m lng, Dans, Nh, pha Bn hng ny th chng, ta s c, l c cho, loa th do bn thy khng, Chc, l, khng thy; u Th, mnh thy nh, l, ci nh, ny n li b, vn khng th ly, nt nhng, Vt, ¡n, Nh, Vy, D'accord, mnh (mnh), cng c cm Mt ci iPlay 20 y chng, ta cng, so snh th, ci vin ca Play 20, th n mng hn v, cng tch thc cng kch, Thc, 10, 10 pouce, nhng m chng, Je ne vais pas te laisser faire., Ton l, Kch, Thc, Tng, th ca Play 20 s; nh hn, ny tuy Nhin th ly 20 n nh hn cht xu ri, bi trn, Main, v m hp, mnh xin, Tm, dng y th t li mnh, cng khng bit phi test vi, my ny th, no khi m ci, nhu cu, nhng ci, Je ne sais pas si ça va être, R, e barattage, Ta ch c th l xem YouTube qua loa thi ch cng khng th trong. I l n th chi nhng game cht lng cao hay g, gia g, D'accord, Nu, cc bn, mun mua, mon tnh bng, ny vi, Gi, Khong, 3, triu (triu) 3 thi th, hy s, dng ln, Ca ( Ca ), Knh, Ca ( Ca ), mnh (mnh), v, pha di y l, Dans, Linh, ipds, ma, Khi cc bn mua, Hng Hng, bng ln, ny th mnh s c; l, Lazada, chit, khu, Khong, mt phn, Trm, ngha (ngha), l, Nu, Acheter, 3, triu th mt mnh s; c; u, 30.

https://www.youtube.com/watch?v=uCupCOx5kZ0