Την επόμενη φορά, Music settle down in the place explore the world. We see what they say through the heartache: Μουσική, foreign, Μουσική, Uh, Μουσική. Music is Music within your heart.

HTTPS://www.YouTube.com/watch?v=PCgBSDykYgo