Χαμηλού κόστους $30 χάπι από την Κίνα, λειτουργεί πραγματικά. Τρέχει στο Android KitKat 4.4. Έχει δίδυμες κάμερες, Bluetooth, 8gb περιοχή, χωρίς επιταχυνσιόμετρο.

[compare_prices_deals]

πηγή