Σπενδάγωμα 2950X ψύξη – Αρκτικός καταψύκτη 240 Υγρό Ψύκτη αναθεώρηση

Ripper CPUs, as I was recently able to get hold of the new 2950 X I've tested this cooler with the new second generation of thread Ripper, to see just how well it holds up. After previously reviewing the Arctic freeze a 33 threader per CPU cooler. They also sent over the freezer to 40 […]