Μετασεισμός 15X / Ελουκτρονική MAX 15 10ου Gen Αναθεώρηση

, Its known as the MAX 15 from Eluktronics in the US and sold here in Australia as the Vapor 15X from Aftershock.. Μπορείτε να το προσαρμόσετε κατά την παραγγελία και να ελέγξετε ενημερωμένες τιμές με τους συνδέσμους στην περιγραφή.. The build quality feels nice, its got a silver magnesium alloy finish on both the lid […]

Μετασεισμός Ατμός 17X / Eluktronics MAX-17 10η Gen Αναθεώρηση

. Μπορείτε να το προσαρμόσετε κατά την παραγγελία και να ελέγξετε ενημερωμένες τιμές με τους συνδέσμους στην περιγραφή.. The build quality feels nice, its got a black magnesium alloy finish on both the lid and interior and no sharp corners or edges.. The weight is listed at 2kg, but mine was closer to 2.3kg or 5lb, […]

Μετασεισμός Ατμός 17X / Eluktronics MAX-17 10η Gen Αναθεώρηση

. Μπορείτε να το προσαρμόσετε κατά την παραγγελία και να ελέγξετε ενημερωμένες τιμές με τους συνδέσμους στην περιγραφή.. The build quality feels nice, its got a black magnesium alloy finish on both the lid and interior and no sharp corners or edges.. The weight is listed at 2kg, but mine was closer to 2.3kg or 5lb, […]

Μετασεισμός 15X / Ελουκτρονική MAX 15 10ου Gen Αναθεώρηση

, Its known as the MAX 15 from Eluktronics in the US and sold here in Australia as the Vapor 15X from Aftershock.. Μπορείτε να το προσαρμόσετε κατά την παραγγελία και να ελέγξετε ενημερωμένες τιμές με τους συνδέσμους στην περιγραφή.. The build quality feels nice, its got a silver magnesium alloy finish on both the lid […]