Μετασεισμός 15X / Ελουκτρονική MAX 15 10ου Gen Αναθεώρηση

, Its known as the MAX 15 from Eluktronics in the US and sold here in Australia as the Vapor 15X from Aftershock.. Μπορείτε να το προσαρμόσετε κατά την παραγγελία και να ελέγξετε ενημερωμένες τιμές με τους συνδέσμους στην περιγραφή.. The build quality feels nice, its got a silver magnesium alloy finish on both the lid […]

Μετασεισμός 15X / Ελουκτρονική MAX 15 10ου Gen Αναθεώρηση

, Its known as the MAX 15 from Eluktronics in the US and sold here in Australia as the Vapor 15X from Aftershock.. Μπορείτε να το προσαρμόσετε κατά την παραγγελία και να ελέγξετε ενημερωμένες τιμές με τους συνδέσμους στην περιγραφή.. The build quality feels nice, its got a silver magnesium alloy finish on both the lid […]