I n nh Khi m sau y nh mong, my tnh bng khc c nhn mnh thy th cc bn, vn c; 1988 1988, DNG, ma ng, thy bnh, 1984 1988, chng, ta, son tho, vn bn, khu, Nh, con bn, dnh, cho, nhng bn; no nh, kiu g content; Mnh chng hn th, ra, tin, Lun, chng, ta, Vn, nhng, thao, tc, bnh, 1984 1988, v, c control, A chn, tt c Tuyn ci ny s c mt ci, L, Hej, ngu, mt t, nht, chnh, L, khi m chng, ta mun chn mt on y th bn, phi Chn mt ch, Sau, chng, ta, v c, cn li th y s, khng c nhng, thao, tc, c g, Nh, nhng, lu v, mt iu na cha Bn, no m; mun g vi bn, phm, bng, ting, Vit, 1984 19, Chic, Xiaomi Pad nm; ny cc bn s phi Ci la bn kp, con vi, trnh g, mc nh, sang, Google, n s, khng h, tr bn, phm; u bn; Bun, nh g n s, khng ra, ting, Vit, Tng, t vi, thang, nhng, 1984 1988, sch control, ck, cho, vk, chnh sa bn; tnh; vn s lm vic; Mt cch bnh thng, chng, ta c th s, bn, tnh, ny V d, mt s; thao, tc, n gin, 1984 19, my tnh Bn mun, la chn, mt thay, th, hoc g, hn, vn c; tuyn s; Khng, hn, Ch, Ch, L, phm, Ln, chut y n, cht; ch S: dng n thi, cn nhng thao tc nh zoom to zoom Hin, ti mnh, rng, n cho, hot ng, nhc t nhng d, sao nu m bn, C; chnh sa c bn hoc nhp d, vy, th, n s, L, ng, Thi, Bnh, c tt, nhin, L, Khng, Chuyn nghip na trn, my tnh ri nhng m trong, nhng trng hp, cn thit th y vng iu, mnh thy rng, Ok, Tt, nhin, nu bn, no ch c nhng, nhu, cu, Nh, vy, th, mua, Xiaomi, 35, va c nhu, cu, gii, tr, va c nhu cu.

Lm vic th hon ton, th lc, v bn no m ang, cn ch mua xe mnh vn ang bnh, th bn, cn tham kho ti xe Wave S; mi y rng hin ti mc gi, sang, Xiaomi, qu, m N, CNG, n nh, Ri, Nu m bn, th Chng ta s c nhng chnh, gim gi, CNG, L, khuyn mn, bit thm thng, tin, medlem, tit y th, Linh mnh s, t c di phn m t bn s, cm thng, cm nh, Cn by gi, chng ta hy quay li phn, quan, trng, nht m nhiu Bn c: tp n ch liu cc bn c, th, chi game, chut, v bn, phm, Khng, th, cu, tr li l, khng gi y ch, mt ci, ni, chut bn, phm, n s, ch mt thao, tc, duy, nht, chnh, L, nh bn di chuyn, chut, thi vi. Con chut lm vy nh, con vi bn, phm, ch c mt chc, NNG, duy, nht, chnh, L, tra, thi, ngn, tre, vn c, vo y bn, trai, vn c tuy, nhin, khi, thao, tc, khc, v c phm, w phim, pht, sng, phim g Chun Vn, tt c. Nhng iu ny: u khng: hot ng y l, ci iu, mnh thy rng, ti ang, tip, vi c chic Xiaomi Pad nm, tip theo; chng, ta, n vi, mt ring m mnh s lm ti lng, Rt, Tt, Ch, L, Vainglory y mt, ta, game m; cho; php Bn: s dng chut bn, phm, tuy, nhin, Mikro, ci mu, my Xiaomi Pad nm, ny v; cng s; khng s; dng c nh, cha, th, chng, ta, phi tr, tht, cht, con vi, nhng phm, mc d y m, mt s, bn bit y v d, nh c; Phm w e chnh quy y th vi, nhng ta game, ny n cng s, khng hot ng, nh bn, no xung, xng, t H c bit: l vi, nhng, ta game, khi, chng, ta, kt, ni, chut bn, phm, vo v chun sao xung t n s, h; Tr trong ci vi, nhng ci, bnh, Xiaomi Ponds, ny khi m bn, dng y thm, ch c, ph remote n cng s, Khng, h, tr lun By gi, th, mnh s, tin, hnh, chuyn, fakultet, PC Mode, Nh, hay gi, l BC, 1984 19, tri, Nhng m lu, mt Iu khin ch k, sim ny n khng phi mc nh, ci trn Xiaomi, Pad nm m n xem mt ci bn, Tt, phn mm t, trc, Xiaomi, Mi, phng, xanh, thnh, ra, hin, ti n vn, cha c qu; nhiu s, h, tr, sang, chng, ta s, ch Dng nh cc bn n, vy, V bn, king bn, trai, n s c; Ch, p g y Bn, bm, vo chng; ta s chun qua ch PC, Vn, nhin, L, hin, ti vn, cha c yu, nhiu, Nh, thu cc bn, cc, bn, vn s c; thao, tc, Th ln chut ny iu, chnh, CNG, Nh, ci, t trn, ci, th, Vn, Nhng m ci, mnh thy rng n s, khng khc, bit qu nhiu, nhng c ci c chuyn, L, giao, din, Xiaomi, h, lm cng tng, i n chng ta s c nhng, phn, vic, Thng bo y l, sau l, phm, nh c lc Bch trng, a nhim hay l, bo phn, trm, pin nhng cng, kh, p, nhng m c mt vic, chuyn, giao, din, hin, ti ca, n thc s, rt l, ti lut C th, Mikro, tt c nhng, ng Vin n bt, ln n s: u xut; hin ti giao din, dng th Tt, a V tt nhin chng, ta, Khng, cho c qu c Plant and Zombie cho n con m ng li ra, kh, Chu, tip theo, n vi, ta game, Green n; cng s; xut Hin giao din t dc ny v D; nhin h s, khng th, medlem, truyn, 1984 1988, giao, din, ny thi, vy, im mnh, cn ch, PC, vn g cho, chng, ta, phi m nhiu, tng mt lc, v d Bn, chnh sa h, bn c; vn bn y chng, Ta bm m cc bn xem, nhiu, vn bn, t lc m nhiu, ta lun, Nh, ci, vic chnh sa th s, dng n cng s, xut hin, giao, din, nm dc ny phi nhn tt, nhin, n khng, trc quan cho, lm ng, khng hoc n gin, l Vi: ci giao din, PC Mode cc bn, lt web vi, nhiu tp hn by gi, cho, cc bn c; th m 23 tt tng kt li th, mnh thy thi, im, hin ti Xiaomi 35 kia, mt bn, v, N, chut, v bn, phm y th, n vn S h, tr tt, nht, cho, vit, Cc bn chnh sa vn bn, CNG, nhp, bng, tnh, ch c bn, thi con sng, qu th, Tt, nhin, chng, ta, vn s, phi ci t my tnh cn hin ti vi, nhng thao, tc, gia trng m p, yu bay, Hy cho mt s, t ng xc, khc, Nh, tn gi, cho, N vn, ch tr.

https://www.youtube.com/watch?v=BFXxYXxLpVo